Nieuwsbrief CarWise Rental Services – mei 2020

Wij informeren u over…

Bereikbaarheid tijdens Corona epidemie

Nu de maatregelen weer wat worden versoepeld, biedt dit ons de mogelijkheid de bezoeken voorzichtig op te starten. Uiteraard met de daarvoor geldende richtlijnen van het RIVM. Wij willen, net als u, ieders veiligheid zoveel mogelijk waarborgen en blijven helpen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Heeft u een operationele vraag aan de CarWise helpdesk, of een vraag over één van onze producten aan uw accountmanager, dan staan wij als vanzelfsprekend zowel telefonisch als online voor u klaar. Desgewenst kunnen wij u uitgebreid online ondersteunen via Teamviewer en/of Microsoft Teams.

Ook in deze uitdagende tijd is CarWise continu bezig haar producten en diensten verder te ontwikkelen dan wel te optimaliseren.

We hopen u snel weer te mogen ontmoeten in goede gezondheid!

CarWise is verhuisd!

Vanaf 11 mei jongstleden is CarWise verhuisd. Wij hebben een nieuw pand betrokken aan de Luidsprekerstraat 18 te Almere.

De afgelopen jaren werd onze huidige locatie, in verband met groei, te klein om alle medewerkers te huisvesten. De nieuwe locatie zorgt ervoor dat wij iedereen weer een goede werkplek en fijne werkomgeving kunnen bieden. Daarnaast ontvangen wij u straks weer graag voor trainingen en andere meetings op onze nieuwe locatie. Kortom wij zijn klaar voor de toekomst.

Voorlopig kunt u ons, in verband met de huidige regels, helaas nog niet bezoeken. Ook onze collega’s, die nu vanuit huis werken, kijken ernaar uit om in het nieuwe pand aan het werk te gaan. Hopelijk mogen wij u snel begroeten, en met trots rondleiden, in onze nieuwe werkomgeving!

Luidsprekerstraat 18 postbus 60131 1320 AC Almere

Basis Training RentWise (BTR2)

Na vragen vanuit onze klanten, hebben wij vanuit CarWise besloten de Basis training RentWise tijdelijk in een onlinesessie aan te bieden.

Bestemd voor:

Medewerkers die dagelijks bezig zijn met het plannen, uitgeven en afrekenen van het vervangend vervoer wagenpark.

Leerdoel:

Door het volgen van deze basistraining krijgt de gebruiker een goed inzicht in het automatiseringsprogramma RentWise. Daarnaast worden de handvatten gegeven om zo efficiënt mogelijk met het programma te werken, voor een optimaal gebruik van de RentWise software. Het zakelijke belang van het doorbelasten van het vervangend vervoer komt ook uitgebreid aan bod.

O.a. de volgende onderwerpen:
  1. RentWise planbord
  2. Overeenkomsten / Facturatie
  3. Best practice, Tips & Tricks

Geïnteresseerd:

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor deze training: https://carwise.nl/rental/trainingen/aanmelden/ De trainingswijzer, met het volledige aanbod van trainingen, vindt u op onze supportsite: https://supportsite.carwise.nl

Module “Managementinformatie per maand”

Ieder kwartaal ontvangt u een uitgebreide rapportage met de belangrijkste zaken uit uw Rent-activiteiten. Enkele waarden die vanuit deze rapportage goed te analyseren zijn:

  • Bezettingsgraad op uw vloot,
  • Beschikbare dagen versus berekende dagen,
  • Omzet per voertuig.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In de rapportage heeft u in één overzicht alle essentiële en relevante cijferinformatie omtrent uw Rent-activiteiten. Tevens geeft de rapportage inzicht in uw prestaties ten opzichte van de landelijke cijfers en “vergelijkbare” bedrijven. Om nog meer grip te krijgen op uw Rent-activiteiten heeft u nu de mogelijkheid om maandelijks deze inzichten te ontvangen. De cijfers worden toegezonden in de bekende lay-out. Ook ontvangt u uw wagenpark (incl. analyse op kentekenniveau) in Excel. Op deze manier kunt u, door middel van een onderbouwing in cijfers, sturing geven of rapporteren aan andere afdelingen binnen uw organisatie.

Zegt u JA! tegen een maandelijks in-/overzicht? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Tips & Tricks RentWise

Verhuuractiviteiten/planbord V7 – Doorzetten planning

Momenteel is CarWise druk bezig met de uitrol van het nieuwe planbord. Een kleine greep uit de nieuwe features/mogelijkheden:

  • Dynamisch categorie overzicht
  • Reserveren zonder kenteken
  • Doorzetten planning

Graag lichten wij de nieuwe functionaliteit ‘’doorzetten planning’’ verder toe.

Bij het doorzetten van de planning worden de overeenkomsten getoond welke al verlopen zijn. Vanuit de lijst genaamd ‘’Planning’’ kunnen de overeenkomst(en) direct worden doorgezet. Het is zelfs mogelijk per overeenkomst het aantal te verlengen dagen aan te geven! Op deze manier hoeft u dus niet eerst de overeenkomst(en) te openen.

Conclusie: een minimale handeling om uw overeenkomsten door te zetten = efficiëntie slag!